Contributie

Aanmelding

Men kan zich telefonisch, schriftelijk (zie contactgegevens) of per e-mail aanmelden bij de secretaris onder vermelding van naam, adres en woonplaats. Men krijgt dan thuis een aanmeldingsformulier toegestuurd, welke volledig ingevuld en voorzien van pasfoto geretourneerd dient te worden.

Contributie 2019

Lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld
Seniorleden (vanaf 18 jaar) € 142,50 € 25,-
Juniorleden (13 t/m 17 jaar) € 75,-
Juniorleden (6 t/m 12 jaar) € 57,50
Aspirantleden (tot 6 jaar) gratis
Winter­­lid­maat­­schap (1/11 tot 1/4) € 65,-
(voor alle leeftijden geldt de op 1 januari 2019 bereikte leeftijd)

Onderhoudsbijdrage

Seniorleden betalen een jaarlijkse onderhoudsbijdrage van € 25,–. Deze kan door het verrichten van onderhoudsdiensten worden terugverdiend. In het jaar van aanmelding wordt geen onderhoudsbijdrage gerekend, wel € 25,– inschrijfgeld.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar kan worden beëindigd door uiterlijk 1 december van het lopende verenigingsjaar hiervan per mail bericht te zenden aan secretaris@tvbrouwershaven.nl .

Reacties zijn gesloten.